Praktisch

De gedichten die ik schrijf zijn altijd maatwerk. Zo is ook de weg ernaartoe.
Heb je graag een idee hoe een en ander praktisch in zijn werk gaat?

Welnu, in grote lijnen, verloopt de route als volgt.

Verkennen

Eerst hebben we een verkennend gesprek om al je vragen te beantwoorden. Ik ben belangstellend naar je ideeën en denk graag met je mee.

Onze afspraken

Als ons gesprek je interesse heeft gewekt, stuur ik je een voorstel per e-mail . Dit bevat onder andere op welke wijze ik het gedicht aanbied, de tijdslijn, hoe je het gaat gebruiken en een prijsopgave.

Hét gesprek

Je geeft mij dan inbreng voor het gedicht. Voor dat gesprek hoef je niets bijzonders voor te bereiden. Ik hoor vaak terug dat mijn wijze van vragen stellen helderder maakt over wat men wil eigenlijk overbrengen met het gedicht. 

Schrijven​

Vervolgens besteed ik een aantal schrijfsessies aan het gedicht. Maar net zo goed ben ik ‘al wandelend’ met het gedicht bezig. Het is verrassend op welke momenten de inzichten en woorden voor jouw gedicht zich aandienen.

Proefversie

Ik deel een proefversie van het gedicht. In de dagen daarop hoor ik graag je reactie. Veelal is de proefversie al tachtig tot negentig procent van wat de opdrachtgever voor ogen had.

Afronding

Ik rond het gedicht af. Lees deze voor en maak daar een geluidsopname van. Ik bied het gedicht aan in de vorm zoals we eerder afspraken.

Prijzen

Wat een gedicht kost is altijd maatwerk. Ik stel een prijs voor op basis van de wensen, de toepassing en het beschikbare budget. 

Om een indicatie te geven: 
De prijs voor een gedicht voor particulieren ligt veelal tussen de 175 en 350 euro. 
Een gedicht in opdracht van een organisatie is mogelijk vanaf 350 euro. 

Auteursrecht

Dan nog een punt: De gedichten die ik schrijf zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteurswet stelt dat ik, als maker, bepaal wat er gebeurt met mijn werk. Dat betekent zoveel als dat het recht om het werk openbaar te maken (b.v. door middel van een foto) alleen bij mij ligt. Zo ook om het werk te kopiëren of te bewerken. Daarom is het belangrijk dat – bij een opdracht – onze afspraken ook gaan over het gebruik van het gedicht.

Als je mijn gedichten of gedichtregels wilt delen op social media, op een blog of met drukwerk, beschouw ik dat als een compliment. Neem dan wel altijd vooraf contact op voor toestemming. Dat geldt ook voor gedichten die nog niet definitief zijn en ook voor fragmenten. Sowieso zal ik altijd vermelding van mijn naam verlangen.

Verder

Op al mijn diensten en overeenkomsten zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze kun je lezen en downloaden via deze link. De privacyverklaring  is ook via deze website in te zien.

Mijn diensten zijn vrijgesteld van BTW op grond van artikel 25 Wet OB.

Ik ben lid van de Branchevereniging Herinneringsspecialisten Nederland. 

AgnesvanDiemen is een handelsnaam van VraagNestor, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65378407.

Is je interesse gewekt?

Natuurlijk heb je dan vragen. Laat ze me vooral weten en neem contact met me op.
Ik ben benieuwd en denk graag met je mee